×

مسئولیت اجتماعی


مسئولیت اجتماعی ما

ارتقاء سلامت عمومی و امنیت غذا و تغذیه به عنوان گفتمان مشترک تمامی ذی‌نفعان فعال در حوزه غذا و تغذیه است و به عنوان یک نهاد مدنی برخواسته از جامعه‌ی علمی، اتا تمامی فعالیت‌ها علمی، پژوهشی، آموزشی، اجرایی و همچنین مشارکت‌های فراسازمانی خود را در راستای تحقق این گفتمان مشترک متمرکز ساخته است. 

چشم انداز
انجمن تغذیه ایران (اتا) یک سازمان مردم نهاد است که با همکاری علمی، پژوهشی و عملیاتی و ایجاد چشم‌اندازهای مشترک با تمامی نهادها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتیِ دخیل در بخش غذا، تغذیه و سلامت، تولید کنندگان، فراوری کنندگان و وارد کنندگان مواد غذایی و همچنین سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان فعال در بخش‌های غذا، تغذیه و سلامت در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، از راه تأمین شواهد، ارتقاء جایگاه و تقویت توانمندی‌های دانش‌آموختگان تغذیه در نظام غذا، تغذیه و سلامت، ارائه راهکارها و پیشنهادها و ایجاد بسترهای همکاری با تمامی ذی‌نفعان برای ارتقاء امنیت غذا و تغذیه و سلامت عمومی، فعالیت می‌کند.
 
رسالت 
مشارکت در گسترش دانش در زمینه‌های علوم غذا، تغذیه و سلامت و ترجمان دانش مرتبط در سطح جامعه برای بهبود و ارتقاء سلامت عمومی،
مشارکت در تدوین و اجرای مداخلات مبتنی بر دانش غذا، تغذیه، سلامت و علوم اجتماعی  برای ارتقاء امنیت غذا و تغذیه و سلامت عمومی،
ارتقاء و صیانت از جایگاه تغذیه‌شناسان و تقویت توانمندی‌های علمی و حرفه‌ای آنان و فراهم‌آوری بسترهای لازم برای آموزش‌های علمی، حرفه‌ای و پژوهشی برای جامعه تغذیه.

ارزش های بنیادی
مشارکت: تمامی رویکردهای میان‌رشته‌ای، اجتماعی، بین‌نهادی و سازمانی و مشارکت بین‌المللی در تمامی ارکان و فعالیت‌های پژوهشی، اجرایی، سیاست‌گذاری، عملیاتی، اجتماعی و زیرساختی انجمن نمودار است،
فراگیری و جامعیت: اتا ارتباط و تعامل با تمامی نهادها، سازمان‌ها و جمعیت‌ها بر اساس گفتمان آزاد و همکاری مشترک خواهد داشت و در ایجاد فرهنگ تعاملی و تلفیقی برای ایجاد تغییر در راستای ارتقاء امنیت غذا و تغذیه و سلامت عمومی فعالیت می‌کند،
پایداری: تمامی فعالیت‌های اتا شامل برنامه‌ریزی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها، مداخله‌ها، فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، همکاری‌ها و مشارکت‌های فراسازمانی مبتنی بر برابری و عدالت اجتماعی، صیانت از محیط زیست و رفاه اقتصادی است،
مسئولیت‌پذیری: فعالیت‌های اتا مبتنی بر پاسخ به نیازهای اجتماعی از بعد تغذیه، غذا و سلامت و بر اساس یک سیاق نظام‌مند و از راه تبادل مؤثر دانش و منابع و در یک محیط تعاملی و مشارکتی است،
شفافیت: تمامی اهداف، فرایندها، سیاست‌ها و برنامه‌ها و دستاوردهای اتا در دسترس و قابل سنجش و بر مبنای بهبود کارکرد، اعتماد و مسئولیت پذیری است، 
حرفه‌ای‌گری: اتا بالاترین سطوح استانداردها در فعالیت‌های خود شامل برنامه‌ریزی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها، مداخله‌ها، فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی لحاظ می‌کند،
نوآوری: اتا از تمامی رویکردهای نوین در حل معظلات تغذیه‌ای، غذایی و سلامت از راه حمایت، پذیرش و بکارگیری نوآوری‌ها در حوزه‌های آموزش، پژوهش، سیاست‌گذاری و اجرا حمایت می‌کند.

 

تماس با ما