×


ششمین گردهمایی روسای تاش های کشور به میزبانی تاش گیلان

اولین جلسه کمیته تغذیه شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیرواگیر تشکیل شد

جلسه عمومی شبکه ملی پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر

کارگاه تفسیروکاربردهای آزمون های آزمایشگاهی در مشاوره تغذیه در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۴

کارگاه رژیم درمانی در دیابت در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۱

سومین کنگره ی بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران

تماس با ما