...
مهندس زهرا غلامی نژاد
مسئول روابط عمومی

کارشناس مهندسی نرم افزار
عضو انجمن روابط عمومی ایران
روابط عمومی بیمارستان امام خمینی (ره) البرز
مشاور رسانه ای و مدیر روابط عمومی موسسه نگین
گوینده اسبق بخش خبری شبکه خبر
خبرنگار تصویری و مکتوب حوزه علمی پزشکی سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران
رابط خبری سازمان نظام پزشکی با سازمان صدا وسیما
رابط خبری سازمان انتقال خون ایران با سازمان صدا وسیما
رابط خبری دانشگاه های امیرکبیر، صنعتی شریف و علمی کاربردی
مسئول روابط عمومی انجمن تغذیه ایران
مدیر داخلی انجمن تغذیه ایران