...
دکتر جلال الدین میرزای رزاز
رئیس انجمن

دکترای تخصصی علوم تغذیه
رئیس دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع  غذایی کشور

 

...
دکتر مجید حسن قمی
نایب رئیس و دبیر

کارشناس ارشد تغذیه و دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی (بیوشیمی و متابولیسم)
مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ
دبیر هیات مدیره سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ
کارشناس مسئول گروه تدوین استانداردها و راهنماهای بالینی
عضو هیات بدوی رسیدگی به تخلفات سازمان نظام پزشکی
دبیر کمیسیون نظارت بر تبلیغات سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ

...
دکتر تیرنگ رضا نیستانی
عضو هیئت مدیره

دكتری تخصصي تغذیه (گرایش‌های ایمنی شناسی و بیوشیمی)، دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، دانشگاه علوم پزشكي تهران
دبیر علمی سومین کنگره بین‌المللی و پانزهمین کنگره تغذیه ایران
استاد گروه تحقیقات تغذيه انستيتو تحقيقات تغذيه‌ای و صنايع غذايي كشور، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
رییس آزمايشگاه تحقيقات تغذيه انستيتو تحقيقات تغذيه‌اي و صنايع غذايي كشور، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
سرپرست سابق آزمايشگاههاي آموزشي بيوشيمي و شيمي- تغذيه، گروه بيوشيمي و تغذيه، دانشكدة پزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان 
مدرس تغذيه پزشكی ، تغذيه و رژيم درمانی، اصول روشهاي آزمايشگاهی، بيوشيمی تغذيه براي دوره‌های مختلف كاردانی، كارشناسی، كارشناسي ارشد و دكتری حرفه‌ای

...
دکتر علی میلانی بناب
عضو هیئت مدیره

کاندید دکتری تخصصی سیاست های غذا و تغذیه
فلوشیپ کشاورزی مسئولانه برای امنیت غذایی و توسعه اقتصادی، دانشگاه وخنینگن هلند
فلوشیپ رویکرد حقوق بشر به امنیت غذا و تغذیه، دانشگاه وخنینگن هلند
کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی یزد
کارشناسی علوم تغذیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
هیئت اجرایی پنج دوره کنگره تغذیه ایران
مدیر دفتر هماهنگی‌های پژوهش، بنیاد امور بیماری های خاص
عضو هیئت مدیره انجمن تغذیه ایران (سه دوره)
عضو هیئت مدیره انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران (یک دوره)
بیش از ده سال سابقه سردبیری، دبیر سرویسی و عضویت در شورای تحریریه چهار مجله 
 بیش از 15 سال سابقه کارشناسی برنامه‌های رادیو و تلوزیون 
مدرس دروس اصول تغذیه، بهداشت و مسمومیتهای غذایی، انفورماتیک و زبان بین‌الملل، اکولوژی تغذیه و تغذیه در سلامت دهان و دندان برای مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای

...
دکتر عزیزا... زرگران
عضو هیئت مدیره

عضو هیئت علمی گروه تحقیقات سیاستگذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
مدیر امور اداری انستیتو و دانشکده تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر دفتر ارتباط با صنعت انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
عضو شورای فناوری انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
عضو شورای مشاورین جوان انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
عضو ستاد ملی کاهش مصرف نمک
مدیر دفتر ارتباط با صنعت انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

...
دکتر فواد عسجدی
عضو هیئت مدیره

کارشناس علوم تغذیه
کاندیدای دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزش، گرایش قلب و عروق و تنفس
دبیر بورد تخصصی تغذیه ورزشی ایفمارک (مرکز ارزیابی های پزشکی و بازتوانی فوتبال ایران)
مسئول اسبق زیر کمیته تغذیه در ورزشهای استقامتی فدراسیون پزشکی ورزش
مشاور تغذیه تیم های ملی

...
مرجان بهزادی مقدم
عضو هیئت مدیره

کارشناس تغذیه
کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی
کارشناس معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی استان خوزستان ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸
کارشناس تغذیه و مسئول بخش تغذیه دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲
مدرس رشته صنایع غذایی در هنرستانهای آموزش و پرورش ۱۳۸۲ تا کنون
دارای دفتر مشاوره تغذیه و رژیم درمانی از سال ۱۳۸۲ تاکنون

...
زهرا احدی
بازرس

کارشناس تغذیه ورژیم درمانی-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کارشناس ارشد  تربیت بدنی گرایش فیریولوژی ورزش
دارای مطب مشاوره و رژیم درمانی از سال 1382 تا کنون
مشاور تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان شریعتی کرج  
مدرس و مشاور تغذیه در خانه های سلامت شهرداری کرج
مشاورتغذیه ورژیم درمانی مرکز درمانی فرهنگیان
مشاوره تغذیه ورزشی سنگ نوردان استان قزوین
عضو مربیان داوطلب المپیک ویژه ایران
دبیر انجمن تغذیه استان البرز
مدرس تغذیه ورزشی هیات پزشکی ورزشی استان البرز