×

نقشه نمایندگی هانمایندگی ها
تاش دفتر مرکزی انجمن تغذیه ایران
ردیف نام سمت
1 دکتر جلال الدین میرزای رزاز رئیس
2 دکتر مجید حسن قمی نایب رئیس
3 دکتر تیرنگ رضا نیستانی عضو هیئت مدیره
4 دکتر علی میلانی بناب عضو هیئت مدیره
5 دکتر عزیزالله زرگران عضو هیئت مدیره
6 دکتر فواد عسجدی عضو هیئت مدیره
7 مرجان بهزادی مقدم عضو هیئت مدیره
8 زهرا احدی بازرس
9 برلیانت بزرگمهر مشاور رئیس انجمن
10 دکتر ارد ایروانی مشاور رئیس انجمن در امور تغذیه ورزشی
11 دکتر مهرناز نوروزی مشاور رئیس انجمن در امور بازاریابی و تبلیغات
12 مهندس زهرا غلامی نژاد مسئول روابط عمومی

شماره تماس : 02122073165

سایت انجمن : www.ata-nut.com

ایمیل : ata.nutrition@gmail.com

تماس با ما